Make your own free website on Tripod.com
Free Lao Fonts OnlineFree Lao Fonts Online

 


 


Content
ດາວໂຫລດຟອນທ໌
ແມັກຟອນທ໌
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 3.1
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 98
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ ME
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ XP
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ Vista
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 7
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 8
ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ 10

 

   

ວິທີຕິດຕັ້ງ ວິນໂດວ໌ຟອນທ໌ ໙໕ / ໙໘

1. ຟອນທ໌ທີ່ທ່ານໂຫລດເອົາມາຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ບີບອັດເຂົ້າໃຫ້ເປັນ zip ຟາຍລ໌. ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນເປິດຟາຍລ໌ດັ່ງກ່າວນີ້ອອກ ໂດຍໄຊ້ໂປຣແກຣມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: Winzip ແລະຈະເອົາໂປຣແກຣມນີ້ໄດ້ທີ່: www.winzip.com 

2. ຊອກຫາຟອນທ໌ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂຫລດມາແລ້ວ save ໄວ້ທີ່ desktop ເພື່ອສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.

3. ໄປທີ່ຫ້ອງ desktop ແລ້ວໄຊ້ເມົາສ໌ເບື້ອງຂວາມື...ຄລິກໃສ່ທີ່ icon ຟອນທ໌ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂຫລດມາ (ສຳຄັນທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງ WINZIP ເສຍກ່ອນ)  ແລ້ວ click ໃສ່ Extract to...

ດັ່ງຮູບທີ່ສະແດງລົງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 

ວິທີຕິດຕັ້ງເອົາຕົວຟອນທ໌ເຂົ້າຄອມພ໌ຂອງທ່ານ

1. ຢູ່ໃນປຸ່ມ Start ແລ້ວເລືອກກົດ Setting --- Control Panel.

2. ຄລິກເຂົ້າໄປທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ Control Panel ແລ້ວເລືອກເອົາຕົວຮູບ Fonts ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຟອນທ໌ ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລຽບລ້ອຍ ໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວ.

3. ໄປທີ່ເມນູ File ແລ້ວຄລິກໃສ່ Install New Font.

4. ມາຮອດຈຸດນີ້ ແລ້ວຄລິກໃສ່ drive ແລະ folder ທີ່ທ່ານໂຫລດໄວ້.

5. ເລືອກເອົາຟອນທ໌ ຫລາຍກວ່າຕົວໜຶ່ງຂຶ້ນໄປໃຫ້ກົດ CTRL ແລະຄລິກໃສ່ຕົວຟອນທ໌ ທິ່ທ່ານເລືອກເອົາພ້ອມໆກັນ.... ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຄລິກ OK ເປັນອັນສິ້ນສຸດ.